Πληρωμές

Η ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ